Báo mơi

Thông tin - Tài nguyên trường

Dự báo thời tiết

Nhiệt độ-Thời Gian-Độ ẩm


Hà Nội

Thời tiết một số vùng ở nước ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang

Thời tiết Nha Trang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Block

  Mã vùng điện thoại các tỉnh

  Tin thể thao

  Góc học tập

  Bông hồng

  Nghệ thuật cắm hoa

  Cảnh quê

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO

  TỔNG KẾT TUẦN NĂM HỌC 2015-2016

  Văn nghệ chào mừng 20-11

  biên bản UBKT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thu
  Ngày gửi: 21h:25' 12-12-2014
  Dung lượng: 180.0 KB
  Số lượt tải: 4126
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ỦY BAN KIỂM TRA Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  Số: 01/ KH/ UBKT


  BIÊN BẢN
  (V/v họp UBKT công đoàn tháng 9, 10-2013)
  Thời gian: 14 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2013.
  Địa điểm : Phòng hội đồng nhà trường.
  Thành phần: Các thành viên của UBKT.
  * Khách mời:
  - Đ/c Nguyễn Thị Khương– Chủ tịch công đoàn trường.
  I- Nội dung cuộc họp:
  - Đánh giá hoạt động của UBKT tháng 9 /2013.
  - Triển khai kế hoạch hoạt động của UBKT tháng 10/2013.
  II- Tiến trình cuộc họp:
  A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9-2013:
  Trong tháng 9, UBKT đã tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động của CĐCS theo kế hoạch đề ra, kết quả cụ thể là:
  Về việc thực hiện điều lệ công đoàn:
  -100% Công đoàn viên trong nhà trường thực hiện tốt điều lệ công đoàn.
  -BCH công đoàn triển khai kế hoạch hoạt động của công đoàn đến từng CĐV.
  Về công tác tài chính:
  - Xây dựng các loại quỹ đúng quy định.
  - Thu, chi công đoàn phí hợp lý, có chứng từ đầy đủ.
  Về chấp hành thông tin báo cáo:
  - BCH Công đoàn thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo tháng 9-2013.
  B. KẾ HOẠCH ĐỘNG THÁNG 10–2013:
  I- Công tác trọng tâm:
  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ, kế hoạch, nghị quyết của CĐCS tháng 10/2013
  II- Kế hoạch cụ thể:
  UBKT tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động sau đây của CĐCS:
  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ, kế hoạch, nghị quyết của CĐCS.
  Kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).
  Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của BCH CĐCS.
  * Ý kiến của các thành viên UBKT: Thống nhất với báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2013 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2013.
  * Kết quả cuộc họp:
  100% thành viên trong UBKT thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động tháng 9/2013 và kế hoạch hoạt động tháng 10/2013 của chủ nhiệm UBKT.
  Biên bản kết thức hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, tất cả đều thống nhất với nội dung biên bản và không có ý kiến khác.
  Thư kí Chủ tọa

  Nguyễn kim Tiến Trần Tấn Luật

  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ỦY BAN KIỂM TRA Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  Số: 02/ KH/UBKT

  BIÊN BẢN
  (V/v họp UBKT công đoàn tháng 11-2013)

  Thời gian: 8 giờ ngày 02 tháng 11 năm 2013.
  Địa điểm : Phòng thư viện nhà trường.
  Thành phần: Các thành viên của UBKT.
  * Khách mời:
  - Đ/c Nguyễn Thị Khương – Chủ tịch công đoàn trường.
  I- Nội dung cuộc họp:
  -Đánh giá hoạt động của UBKT tháng 10/2013.
  -Triển khai kế hoạch hoạt động của UBKT tháng 11/2013.
  II- Tiến trình cuộc họp:
  A.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-2013.
  -Trong tháng 10, UBKT đã tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động của CĐCS theo kế hoạch đề ra, kết quả cụ thể là:
  Về việc thực hiện điều lệ công đoàn:
  -100% Công đoàn viên trong nhà trường thực hiện tốt điều lệ công đoàn.
  -BCH công đoàn triển khai kế hoạch hoạt động của công đoàn đến từng Công đoàn viên.
  Về công tác tài chính:
  -Xây dựng các loại quỹ đúng quy định.
  -Thu, chi công đoàn phí hợp lý, có chứng từ đầy đủ.
  Về chấp hành thông tin báo cáo:
  -BCH Công đoàn thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo tháng 10/ 2013.
  Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
  -Trong tháng, ở đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
  B.KẾ HOẠCH ĐỘNG THÁNG 11–2013:
  I- Công tác trọng tâm.
  -Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ, kế hoạch, nghị quyết của CĐCS tháng 11/2013
  II- Kế hoạch cụ thể.
  UBKT tiến hành kiểm tra, giám sát
   
  Gửi ý kiến